top of page

İngilizce 

İngilizce öğrenmek ve ingilizce bilgisini geliştirmek isteyen tüm bireyler programlarımızdan yaralanabilmektedir. Kurumumuzda gireceğiniz seviye tespit sınavının ardından seviyenize uygun 13 kişilik gruplarımıza yerleştirilip dil eğitimlerine devam edebilirsiniz.

Programlarımızın amacı; 

Seviyenize uygun sınıflarda Gramer, okuma,yazma dinleme,konuşma

gelişiminizi aynı zamanda sağlamak

Öğrencilerimize iyi bir alt yapı sunmak 

Öğrencilerimizin kelime bilgisinin gelişimine katkıda bulunmak 

Öğrencileri dil öğrenme süreci ile ilgili bilgilendirmek 

Ders materyelleri o seviyenin hedefine uygun olarak

sistemli şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için hazırlanmıştır

Programların sonunda öğrenciler bulundukları seviye ile ilgili sınava girip

resmi dil sertifikası alabilmektedirler

 

 

A1

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.

Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.

Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir

A2

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir

B1

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla  anlayabilir.

B2

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.   

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. 

Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

C1

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. 

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.

Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

Students Taking Exams

Yabancı Dil Testi

Üniversiye Hazırlık

Üniversite hazırlık gruplarımız kurumumuzda, konu anlatımı, konu ile alıştırma ve testler, sınav teknikleri ve sınav uyumlu deneme sınavları ile üniversiteye verimli bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

İLKOKUL - ORTAOKUL

(2.3.4.5.6.7.8. SINIFLAR)

Çocuklar yabancı dil eğitiminde yetişkinlere göre daha avantajlıdır ve öğrenme motivasyonları daha yüksektir. Dolayısıyla daha çabuk ve kolay öğrenebilmektedirler. 

Uğur Tekin Yabancı Dil Kursunda çocukların dil öğrenimine karşı ilgi uyandıracak ve yabancı dili sevmelerini sağlayacak eğitim metodu uygulamaktadır. 

Çocuklar hem eğlenerek hemde ingilizce aktivitelerle dil yeteneklerini geliştireceklerdir. Ortalama 8-12 kişilik sınıflarda kolej seviyesinde eğitim göreceklerdir. 

İngilizceyi Erken Yaşta Öğrenmeye başlayan çocuklar neler kazanır

  • Okul derslerinde başarıları artar 

  • Dil kullanımındaki özgüveni yükselir 

  • İngilizceyi klasik yöntemlerle değil aktivitelerle öğrenirler 

  • Sadece okuma yazma ile sınırlı kalmayıp dilde konuşma akıcılığı kazanırlar 

  • Farklı dilde iletişim kurmaktan çekinmezler

bottom of page