top of page
Ara

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE Türkçe Anlamı

awake awoke awoken uyandırmak

be was/were been olmak

beat beat beaten vurmak

become became become olmak

begin began begun başlamak

bend bent bent ükmek

bet bet bet bahse girmek

bite bit bitten ısırmak

blow blew blown esmek

break broke broken kırmak

bring brought brought getirmek

broadcast broadcast broadcast yayınlamak

build built built inşa etmek

burn burned,burnt burned,burnt yakmak

buy bought bought satın almak

catch caught caught yakalamak

choose chose chosen seçmek

come came come gelmek

cost cost cost mal olmak (Masraf)

creep crept crept emeklemek

cut cut cut kesmek

dig dug dug kazmak

do did done yapmak

draw drew drawn çizmek

dream dreamed,dreamt dreamed,dreamt rüya görmek

drink drank drunk içmek

drive drove driven sürmek

eat ate eaten yemek

fall fell fallen düşmek

feed fed fed beslemek

feel felt felt hissetmek

fight fought fought dövüşmek

find found found bulmak

fly flew flown uçmak

forget forgot forgotten unutmak

freeze froze frozen donmak

get got got almak

give gave given vermek

go went gone gitmek

grow grew grown büyümek

have had had sahip olmak

hear heard heard işitmek

hide hid hidden saklamak

hit hit hit vurmak

hold held held kaldırmak

hurt hurt hurt acıtmak

keep kept kept tutmak

know knew known bilmek

lay laid laid uzanmak

lead led led önderlik etmek

learn learned,learnt learned,learnt öğrenmek

leave left left terk etmek

lend lent lent ödünç vermek

let let let izin almak

lie lay lain yalan söylemek

lose lost lost kaybetmek

make made made yapmak

mean meant meant anlamına gelmek

meet met met görüşmek

pay paid paid ödemek

put put put koymak

read read read okumak

ride rode ridden sürmek

ring rang rung zil çalmak

rise rose risen yükselmek

run ran run koşmak

say said said söylemek

see saw seen görmek

sell sold sold satmak

send sent sent göndermek

show showed shown göstermek

shut shut shut kapatmak

sing sang sung şarkı söylemek

sit sat sat oturmak

sleep slept slept uyumak

speak spoke spoken konuşmak

spend spent spent harcamak

stand stood stood beklemek

swim swam swum yüzmek

take took taken almak

teach taught taught öğretmek

tear tore torn yırtmak

tell told told söylemek

think thought thought düşünmek

throw threw thrown atmak

understand understood understood anlamak

wake woke woken uyanmak

wear wore worn giymek

win won won kazanmak

write wrote written yazmak


119 görüntüleme0 yorum

Bu yazımızda Almancanın temel konularından biri olan günler, aylar ve mevsimlerin nasıl yazıldığını ve okunduğunu işleyeceğiz. Örnek cümlelerle konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağız.

Öncelikle günlerden başlayalım.

Die Wochentage (di vohıntage) Haftanın günleri

Montag (Montag) Pazartesi

Dienstag (Dinstag) Salı

Mittwoch (Mitvoh) Çarşamba

Donnerstag (Donerstag) Perşembe

Freitag (Fıraytag) Cuma

Samstag (Zamstag) Cumartesi

Sonntag (Zontag) Pazar

Wochenende (voohenende) Hafta sonu


Örnek cümleler:

· Wir machen am Sonntag Picknick.

(Biz Pazar günü piknik yapıyoruz.)

· Ich gehe am Montag zum Arzt.

(Ben Pazartesi günü doktora giderim.)

· Ich gehe am Dienstag und am Freitag zum Deutschkurs.

(Ben salı ve Cuma günü Almanca kursuna gidiyorum.)

**Dikkat! Almancada günleri cümle içerisinde kullanırken de/da anlamında kullanılacaksa ‘am’ edatı kullanılır. Yalnız Türkçede böyle bir kullanım yoktur. Örneğin; Türkçede pazartesi gününde şeklinde kullanmıyoruz.


Die Monate 8(di Monate) aylar

Januar (yanua) ocak

Februar (februa) şubat

März (meğtz) mart

April (april) nisan

Mai (may) mayıs

Juni (yuni) haziran

Juli (yuli) temmuz

August (agust) ağustos

September (Zeptemba) eylül

Oktober (oktoba) ekim

Novermber (novemba) kasım

Dezember (detsemba) aralık


Die Jahrezseiten (yarıssatyın) MEVSİMLER

Frühling (Fürüühling) İLKBAHAR

Sommer (Zoma) YAZ

Herbst (Heğbst) SONBAHAR

Winter (Vinta) KIŞ


Mevsimler ve aylarda cümleye de-da anlamı vermek için ‘’im’’ edatı kullanılır.

· Ich mache im Sommer Urlaub. (Yazın tatil yaparım.)

· Ich fahre im August nach Antalya. (Ağustos ayında Antalya’ya gideceğim.)


3.020 görüntüleme0 yorum

Her şeyde olduğu gibi Almanca dil öğreniminde de adım adım ilerlemek gerekir. Her şeyi aynı anda öğrenemediğimiz gibi yavaş ve öğrenerek devam etmek önemlidir. Eğer bir anda öğrenmeye çalışırsak bu durum Almancadan korkmamıza ve zorlanmamıza sebep olabilir. Dil öğrenmek zorlu bir süreçtir. Seviye olarak ilerlerken en önemli ve sizleri en zorlayacak seviye başlangıç seviyesidir.

Almancada başlangıç seviyesi A1’dir. A1 seviyesinde konuların en temel halleri ele alınır. Konu olarak basit olsa da hiç bilmediğimiz bir dil olduğu için başlangıçta zor gelebilmektedir. Almanca için A1 seviyesinde sağlam bir temel oluşturmak çok önemlidir. A1 temelinizin iyi olması daha sonraki seviyelerde olan konuları daha iyi anlamanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Dilbilgisine önem verildiği kadar kelime de çokça çalışılmalı ve bol bol okuma yapılmalıdır.

Başlıca Almanca A1 seviyesi konularına bakalım.

1. Alfabe

Almanca alfabesindeki harflerin tek tek okunuşlarını öğrenmek ilk konudur. Almanca harflerin yazılışları ve okunuşları aynı olmadığı için bol bol sesli tekrar ve dinleme gerektirir. Bu bölüm eğer A1 sınavına girecekseniz, adınızı soyadınızı kodlama yapabilmenizi sağlayacaktır.

2. Kişi zamirleri (ben, sen, o …), sahiplikler (benim, senin, onun…),

Cümle kurmanın ve anlamanın en önemli yapı taşlarından birisi kişi zamirleridir. Kişi zamirlerininanlamlarını ve mantığını kavrayabilmeniz önemlidir. Aynı zamanda sahipliklere hakim olmanız cümle kurumu becerisi açısından büyük önem taşır.

3. Fiil çekimleri

Fiil çekimi olmadan herhangi bir cümleyi kurmamız mümkün değildir. Öznelere göre fiil çekimi yapıldığı için kişi zamirleriyle aynı oranda önem taşımaktadır. Almancada fiil çekimleri düzenli ve düzensiz fiil çekimleri olmak üzere ikiye ayrılır. Çoğu fiil çekimini ezberlemeniz gerektiği gibi kendi içerisinde de belli bir mantığı vardır. Ancak yine bol bol okuma yapmak fiil çekimleri açısında gelişilmesine katkı sağlar.

4. Kendini tanıtma ve yakınlarını tanıtabilme

Almanca sınavına girmek isteyenler için zaten konuşma sınavı bölümünde kendini tanıtabilme zorunludur. A1 öğrenirken öncelikle kendimizi tanıtmaya başlayarak daha sonra çevremizdeki kişileri tanıtabilmeliyiz. Bu beceriyi sağlarken fiil çekimleri ve kişi zamirleri bilgisinden yararlanmamız gerekmektedir.

5. Sayılar ve saatler

Yine Almancada sayılar ve saatler tıpkı tüm dillerdeki gibi büyük önem taşımaktadır. Sayılar fiyat, saat, numara gibi konuların temel taşıdır. Bu konularda hayatımızın her alanında bulunmaktadır.

Almancada saatler Türkçeden farklı olsa da özellikle sınava girmek isteyen öğrencilerin karşısına çok çıkacaktır. Analog ve dijital saatlerin her ikisi de aynı önemi taşımaktadır. Sayılar ve saatler Türkçe mantığa göre ters olduğu için mutlaka öğrenip bol bol pratik yapmalıyız.

6. Cümle kurumu

Almancada düz cümle, devrik cümle, soru cümlesi gibi cümleleri kurabilmeliyiz. Sıralama mantığını öğrenmeliyiz. Hem konuşma hem yazı dili için cümle sıralaması önemlidir. Özellikle sınava girecek öğrencilerin sınavlarında, konuşma ve yazma bölümleri olduğu için cümle kurma kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir.


Ayrıca A1 seviyesinde Almanca öğrenirken;

• Günlük rutinler

• Günler, aylar, mevsimler

• Hava durumu

• Hastane

• Yol tarifi

• Boş zaman aktiviteleri

• Davetler ve kutlamalar gibi konularla ilgili kelimeleri öğrenmek gerekmektedir.


Bir dil öğrenmek bazen başlangıçta biraz sancılı bir süreç olabilse de, öğrenmeye başladıkça sizleri keyifli bir yolculuk beklemektedir. Bu süreci güzel bir şekilde geçirebilmek için merak önemli bir faktördür. Dil öğrenirken atacağınız adımları dikkatli atarsanız ve öğrenmeniz gereken konuları sırasıyla çalışırsanız işleriniz mutlaka kolaylaşacaktır. Biz de bu yazımızda sizlere Almanca A1 konularını, bu konuların önemini ve sırasını aktardık. Keyifli çalışmalar!

5.860 görüntüleme0 yorum
bottom of page