top of page
Ara

Almanca aile bireyleri Almancanın başlangıç konularından birisidir. Bu yazımızda sizlere:

· Almancada aile bireyleri nelerdir?

· Almancada aile bireylerinin Türkçe karşılıkları nelerdir?

· Almancada aile bireylerinin tekil ve çoğul halleri nelerdir?

· Almancada aile bireylerinin artıkelleri nelerdir? Sorularının cevaplarını sunduk ve örnek cümleler verdik. Kolay gelsin.

Almanca aile bireylerinde erkeklerden bahsederken ‘der’ artıkelini kullanıyoruz, kadınlardan bahsederken ‘die’ artıkelini kullanıyoruz. Aynı zamanda bütün çoğul isimlerin artıkeli ‘die’ olarak kullanılır. Burada tekil ismin aldığı ‘die’ artıkeliyle çoğul ismin aldığı ‘die’ artıkeli arasındaki ilişki kişi zamirlerindeki iki küçük ‘sie’ nin arasındaki ilişkiye benzer. Daha fazla bilgi için örnek cümlelerimizi inceleyebilir ve kişi zamirleri yazımıza bakabilirsiniz.

Yabancı bir dil öğrenirken unutmamamız gereken en önemli şeylerden birisi istisnaların olduğudur.

Die Familie (Aile) & die Verwandte (akrabalar)


· Artıkeli ‘’ der’’ olan aile bireyleri erkek olan aile bireyleridir;

der Großvater/Opa :büyük baba die Großväter/Opas

der Vater :baba die Väter

der Onkel :amca/dayı die Onkel

der Bruder :erkek kardeş die Brüder

der Sohn : erkek evlat die Söhne

der Neffe :erkek yeğen die Neffen

der Enkel :erkek torun die Enkel

der Cousin :erkek kuzen die Cousins

der Bräutigam :damat die Bräutigame

der Schwager :enişte/bacanak die Schwäger

der Schwiegervater : kayınpeder die Schwiegerväter


Aile bireyleriyle ilgili cümle kurarken eğer erkek bir aile bireyinden bahsediyorsak kişi zamiri kullanmak istediğimizde ‘er’ diye hitap ederiz. ‘benim’ demek istediğimizde ise ‘mein’ kullanıyoruz.

Das ist mein Vater. Er heißt Ali. (Bu benim babam. Onun adı Ali.)

Das ist mein Bruder. Er lebt in Ankara. (Bu benim erkek kardeşim. O Ankara’da yaşıyor.)

Das ist mein Sohn. Er ist 12 Jahre alt. (Bu benim oğlum. O 12 yaşında.)


Eğer cümlelerimizi kurarken çoğul isim kullanmak istiyorsak, kişi zamiri kullanırken ‘onlar’ anlamına gelen ‘sie’ kullanılır. ‘benim ‘ demek istediğimizde ise artıkel değişiminden dolayı ‘meine’ kullanılır. Özne değişimine bağlı olarak fiil çekimleri değişir. Ayrıntılı bilgi için fiil çekimleri adlı yazımıza bakabilirsiniz.

Das sind meine Brüder. Sie leben in Ankara.

(Bunlar benim erkek kardeşlerim. Onlar Ankara’da yaşıyorlar.)

Das sind meine Söhne. Sie sprechen Deutsch.

(Bunlar benim oğullarım. Onlar Almanca konuşuyorlar.)

· Artıkeli ‘die’ olan tekil, kadın aile bireyleri.

die Großmutter/Oma : büyük anne die Großmütter/Omas

die Mutter : anne die Mütter

die Tante : hala/teyze die Tanten

die Schwester : kız kardeş die Schwestern

die Tochter : kız evlat die Töchter

die Nichte : kız yeğen die Nichten

die Enkelin : kız torun die Enkelinnen

die Cousine :kız kuzen die Cousinen

die Schwägerin :yenge/baldız die Schwägerinnen

die Schwiegermutter :kayınvalide die Schwiegermütter
Aile bireyleriyle ilgili cümle kurarken eğer kadın bir aile bireyinden bahsediyorsak kişi zamiri kullanırken ‘o’ anlamına gelen ‘sie’yi kullanıyoruz.Benim demek istediğimizde ise artıkelden dolayı ‘meine’ kullanılıyor.

Das ist meine Mutter. Sie räumt die Küche auf.

(Bu benim annem. O mutfağı topluyor.)

Das ist meine Schwester. Sie arbeitet jeden Tag.

(Bu benim kız kardeşim. O her gün çalışıyor.)

Das ist meine Tochter. Sie liest Buch.

(Bu benim kızım. O kitap okuyor.)


Eğer cümlelerimizi kurarken çoğul isim kullanmak istiyorsak, kişi zamiri kullanırken ‘onlar’ anlamına gelen ‘sie’ kullanılır. ‘benim ‘ demek istediğimizde ise artıkel değişiminden dolayı ‘meine’ kullanılır. Yine özne değişimine bağlı olarak fiil çekimleri değişir.


Das sind meine Schwestern. Sie arbeiten jeden Tag.

(Bunlar benim kız kardeşlerim. Onlar her gün çalışıyorlar.)

Das sind meine Töchter. Sie gehen am Wochenende ins Kino.

(Bunlar benim kızlarım. Onlar hafta sonu sinemaya gidiyorlar.)


· Anlam olarak çoğul anlam veren aile bireyleri de bulunmaktadır.die Eltern :ebeveyn

die Geschwister :kardeşler

die Kinder :çocuklar
Meine Eltern sind krank. Sie müssen zum Arzt gehen.

(Benim ebeveynlerim hasta. Onlar doktora gitmek zorundalar.)

Meine Geschwister wohnen in der Atastr.

(Benim kardeşlerim Ata caddesinde ikamet ediyorlar.)

Meine Kinder sind 8 und 10 Jahre alt.

(Benim çocuklarım 8 ve 10 yaşındalar.)

562 görüntüleme0 yorum

Almanca öğrenirken ilk öğrenmemiz gereken konuların başında sayılar gelmektedir. Sayılar konusu başlangıçta Almanca öğrenen kişiler için zor gelse de mantığını kavrayıp ezber yaptıktan sonra rahatça öğrenilebilir.

Bu yazımızda Almanca’da öncelikle 0’dan 10’a kadar, daha sonra 10’dan 20’ye kadar, daha sonra ise 20’den 100’e kadar sayıları yazılışları ve en yakın okunuşlarıyla birlikte işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin.· 0’dan 10’a Kadar Almanca Sayılar


İlk etapta 0’dan 10’a kadar sayıları ezberledikten sonra diğer aşamalara geçerseniz sayıların mantığını öğrenmeniz daha kolay olacaktır.


0 null nûl

1 eins ayns

2 zwei tsvay

3 drei dıray

4 vier fia

5 fünf fünf

6 sechs zeks

7 sieben ziibın

8 acht aht

9 neun noyn

10 zehn tseyn


· 10’dan 20’ye Kadar Almanca Sayılar


11 elf elf

12 zwölf tsvölf


Dikkat! 13’ten itibaren artık sayılar tersten söylenmeye başlanıyor. Türkçe’de ‘’ onüç’’ diye söylenirken Almanca’da ‘’üçon’’ şeklinde söylenmektedir.


13 dreizehn dıraytseyn

14 vierzehn firtseyn

15 fünfzehn fünftseyn

16 sechzehn zehtseyn ** 6 (sechs) rakamındaki ‘s’ harfi düşer.

17 siebzehn zibtseyn ** 7(sieben) rakamındaki ‘en’ düşer.

18 achtzehn ahttseyn

19 neunzehn noyntseyn

20 zwanzig tsvanzig


· 20’den 100’e Kadar Almanca Sayılar


0’dan 20’ye kadar sayıları başarılı bir şekilde yazıp söyleyebildikten sonra artık 20’den 100’e kadar Almanca sayılara geçebiliriz.

20’den 100’e kadar Almanca sayıları da tersten okuyoruz ve yazıyoruz. Yalnız 10’dan 20’ye kadar olan sayılardan farklı olarak aralarına ‘und (ve)’ bağlacını yerleştiriyoruz.


20 zwanzig tsvanzig

21 einundzwanzig aynundtsvanzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

22 zweiundzwanzig tsvayundtsvanzig

23 dreiundzwanzig dırayundtsvanzig

24 vierundzwanzig fiaundtsvanzig

25 fünfundzwanzig fünfundtsvanzig

26 sechsundzwanzig zeksundtsvanzig

27 siebenundzwanzig ziibenundtsvanzig

28 achtundzwanzig ahtundtsvanzig

29 neunundzwanzig noynundtsvanzig

30 dreißig dırayzig

31 einunddreißig aynunddırayzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

32 zweiunddreißig tsvayunddırayzig

33 dreiunddreißig dırayunddırayzig

34 vierunddreißig fiaunddırayzig

35 fünfunddreißig fünfunddırayzig

36 sechsundreißig zeksunddırayzig

37 siebenunddreißig ziibınunddırayzig

38 achtunddreißig ahtunddırayzig

39 neununddreißig noynunddırayzig

40 vierzig firtzig

41 einundvierzig aynundfirtzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

42 zweiundvierzig tsvayundfirtzig

43 dreiundvierzig dırayundfirtzig

44 vierundvierzig fiaundfirtzig

45 fünfundvierzig fünfundfirtzig

46 sechsundvierzig zeksundfirtzig

47 siebenundvierzig ziibınundfirtzig

48 achtundvierzig ahtundfirtzig

49 neunundvierzig noynundfirtzig

50 fünfzig fünfzig

51 einundfünfzig aynundfünfzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

52 zweiundfünfzig tsvayundfünfzig

53 dreiundfünfzig dırayundfünfzig

54 vierundfünfzig fiaundfünfzig

55 fünfundfünfzig fünfundfünzig

56 sechsundfünfzig zeksundfünfzig

57 siebenundfünfzig ziibınundfünfzig

58 achtundfünfzig ahtundfünfzig

59 neunundfünfzig noynundfünfzig

60 sechzig zehzig **6(sechs) rakamındaki ‘’s’’ düşer.

61 einundsechzig aynundzehzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

62 zweiundsechzig tsvayundzehzig

63 dreiundsechzig dırayundzehzig

64 vierundsechzig viaundzehzig

65 fünfundsechzig fünfundzehzig

66 sechsundsechzig zeksundzehzig

67 siebenundsechzig ziibınundzehzig

68 achtundsechzig ahtundzehzig

69 neunundsechzig noynundzehzig

70 siebzig zibzig **7(sieben) rakamındaki ‘’en’’ düşer.

71 einundsiebzig aynundzibzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

72 zweiundsiebzig tsvayundzibzig

73 dreiundsiebzig dırayundzibzig

74 vierundsiebzig fiaundzibzig

75 fünfundsiebzig fünfundzibzig

76 sechsundsiebzig zeksundzibzig

77 siebenundsiebzig ziibınundzibzig

78 achtundsiebzig ahtundzibzig

79 neunundsiebzig noynundzibzig

80 achtzig ahtzig

81 einundachtzig aynundahtzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

82 zweiundachtzig tsvayundahtzig

83 dreiundachtzig dırayundahtzig

84 vierundachtzig fiaundahtzig

85 fünfundachtzig fünfundahtzig

86 sechsundachtzig zeksundahtzig

87 siebenundachtzig ziibınundahtzig

88 achtundachtzig ahtundahtzig

89 neunundachtzig noynundahtzig

90 neunzig noynzig

91 einundneunzig aynundnoynzig **1(eins) rakamındaki ‘’s’’ düşmektedir.

92 zweiundneunzig tsvayundnoynzig

93 dreiundneunzig dırayundnoynzig

94 vierundneunzig fiaundnoynzig

95 fünfundneunzig fünfundnoynzig

96 sechsundneunzig zeksundnoynzig

97 siebenundneunzig ziibınundnoynzig

98 achtundneunzig ahtundnoynzig

99 neunundneunzig noynundnoynzig

100 (ein) hundert (ayn) hundert

129 görüntüleme0 yorum

Güncelleme tarihi: 19 Haz 2021


Bu yazımızda Almanca’da ‘’Nerelisin?’’ ve ‘’Nerede yaşıyorsun?’’ sorularını, cevaplarını ve nasıl telaffuz edildiklerini bulabilirsiniz.

Almanca’da karşımızdaki kişiye ya resmi (siz) ya da samimi (sen) diye hitap ediyoruz.

Öncelikle Almanca’da ‘’Nerelisin?’’ ve ‘’Nerede yaşıyorsun’’ sorularını sorabilmek ve cevaplayabilmek için gerekli olan kelime listemize bakalım.


wo- nerede

woher-nereden

kommen- gelmek

leben- yaşamak

wohnen- ikamet etmek

aus – den/dan

in – de/da

ich - ben

du - sen

Sie – siz· Dikkat! Almanca’da üç farklı anlama gelen ‘’sie’’ kişi zamiri bulunmaktadır. ‘’Siz’’ anlamına gelen,resmi olarak karşı tarafa hitap ettiğimiz ‘’Sie’’ kişi zamirinin baş harfi mutlaka büyük yazılır.

· Dikkat! ‘’kommen, leben ve wohnen’’ fiillerinin ‘du’ ve ‘Sie’ öznelere göre sonlarının farklı olmasının sebebi fiil çekimidir. Ayrıntılı bilgi için fiil çekimleri yazımıza bakabilirsiniz.


Woher kommen Sie? (vohea komın Zi?) Siz nereden geliyorsunuz?

Woher kommst du ?(vohea komst du?) Sen nereden geliyorsun?

Ich komme aus der Türkei. (ih kome aus der türkay) Ben Türkiye’den geliyorum.

Ich komme aus Ankara. (ih kome aus Ankara) Ben Ankarada’dan geliyorum.


Wo leben Sie? (vo lebın Zi? ) Siz nerede yaşıyorsunuz?

Wo lebst du? ( vo lebst du?) Sen nerede yaşıyorsun?

Ich lebe in Deutschland. (ih lebe in doyçland) Ben Almanya’da yaşıyorum.

Ich lebe in Berlin. (ih lebe in Berlin) Ben Berlin’de yaşıyorum.


Wo wohnen Sie? (vo voonın Zi?) Siz nerede oturuyorsunuz?

Wo wohnst du? (vo voonst du?) Sen nerede oturuyorsun?

Ich wohne in Eskişehir. (ih voone in Eskişehir.) Ben Eskişehir’de yaşıyorum.67 görüntüleme0 yorum
bottom of page